Dokumenty

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

Všeobecné obchodní podmínky (PDF ke stažení)

Ceník poplatků (PDF ke stažení)

Plná moc

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu – domácnost

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu – maloodběr

GDPR